Pražení kávy - Jak pražíme v Darka Coffee

Celý proces pražení trvá 10 až 18 minut. Vše závisí do jakého stupně  budeme pražit a také jaká zrna budeme pražit. Pražící stroj nahřejeme na teplotu mezi 195 až 215 °C. Toto závisí jaká zrna pražíme a jakou mají vlhkost. Optimální vlhkost zrna je 12%. Pří vyšším procentu měníme pražící styl a než kávu začneme pražit tak ji tzv. sušíme. Dále nachystaná zrna nasypeme do trychtýřového zásobníku, který je umístěn nad pražícím bubnem. Pro rovnoměrné pražení jsou navíc v pražícím bubnu ocelové destičky, které mají za úkol prohrabovat zrna v jíž otáčejícím se bubnu. Zrna jsou pražená kombinací tří tepelných zdrojů, které mají vliv na pražení zeleného zrna v pražicím bubnu.

Čerstvě pražená výběrová káva arabica Darka Coffee.

1. Conductive - pod pražícím bubnem je umístěn tepelný zdroj, který jej zahřívá. Zelená zrna jsou v přímém kontaktu s pražícím bubnem.

2. Convective - interakcí proudění horkého vzduchu mezi zrnem a bubnem.

3. Radiant - interakcí mezi zrny navzájem. A to až tehdy, kdy končí endotermická část pražení a začíná exotermická.

 

Když dosáhnou zrna požadovaného pražicího stupně, otevřou se  spodní přední dvířka a již upražená čerstvá káva se vsype do chladící vany. Dvířka se poté zavřou. Přes chladící vanu začne proudit studený vzduch, který přichází ze studeného vzduchového fénu. V chladící vaně jsou umístěny ocelové lopatky, které se otáčí kolem své osy a tím promíchávají upraženou kávu se vzduchem. Tento proces rychle a dokonale ochladí kávu.

Takto již upražená a ochlazená káva se nasype do připravené nádoby, a poté nastává balící proces. Kávu balíme do kvalitních zipových sáčku s ventilem a ručně malovanou designovou etiketou.

Při industriálním pražení kávy, kdy se praží 400 až 3000 kg kávy za hodinu, se běžně používá vstřikování  jemně rozprášené vody do chladicí vany. Voda při styku s již upraženou kávou se musí ihned vypařit na povrchu kávy. V žádném případě by neměla zůstat byť po krátkou dobu na zrnu. Bude-li voda absorbována do kávy, nebo zůstane-li na zrně po delší dobu má to za následek zrychlení zvětrávání kávy a ztráty aroma a chutě kávy.

Při našem nízko kapacitním pražení, kdy pražíme zrna typu A, B nebudeme používat rozprášenou vodu na kávu. A to proto, že při malém množství jsou zrna schopna se rychle zchladit již výše uvedenou metodou. Tady bych snad jen chtěl dodat, že při industriálním pražení se mnohdy používá více vody než by se používat mělo, a to má za následek zvýšení hmotnosti kávy a tudíž navýšení zisku dané společnosti. V žádném případě  nemáme v úmyslu zvyšovat uměle hmotnost.

Čerstvě pražená káva arabica Darka Coffee: