Rainforest káva

Rainforest Alliance umožňuje ekologické a sociálně ohleduplné pěstování kvalitní kávy Rainforest a angažuje se v ochraně citlivých ekosystémů, zachování biodiverzity a v trvalém zajištění soužití lidí, zvířat a rostlin v životním prostředí. Bezpečné a nenarušené životní prostředí pro člověka a přírodu, to se skrývá pod tímto označením a nesoucí pečeť - Rainforest Alliance. Trvale prosazuje udržitelné pěstitelské metody a zdroje.

Aliance deštných pralesů - Rainforest Alliance uděluje certifikáty firmám, které splňují pouze tyto požadavky. V současné době je certifikováno více než 6.200 farem v zemích latinské Ameriky (např. Brazílie, Peru, Kolumbie, Kostarika nebo Nikaragua). V programu Rainforest je zapojeno více než 150.000 farmářů, sběračů kávy a jejich rodin.